Grafiek
Houtsnede 23x28cm 2023 - oplage 5
Houtsnede 23x28cm 2023 - oplage 5
Houtsnede 23x28cm 2023 - oplage 5
Houtsnede 28x34cm 2019
Houtsnede 28x34cm 2019
Houtsnede 28x34cm 2019
Houtsnede 28x34cm 2019 - oplage 5
Houtsnede 28x34cm 2019 - oplage 5
Houtsnede 28x34cm 2019 - oplage 5
Houtsnede 40x48cm 2018
Houtsnede 40x48cm 2017 - oplage 5
Houtsnede 40x48cm 2017 - oplage 5
Europa 3 houtsnede 47x57cm 2015
Europa 2 houtsnede 47x57cm 2015 - oplage 5
Europa 1 houtsnede 47x57cm 2015 - oplage 5
Houtsnede 30x38cm 2023
Houtsnede 20x28cm 2020
Houtsnede 20x28cm 2020
Houtsnede 30x30cm 2014
Houtsnede 30x30cm 2010
Genadeeiland houtsnede 26x32cm 2014 - oplage 7
houtsnede 30x30cm 2010 - oplage 10
Sigaretten, bier, een boek en LICHT houtsnede 30,5x30,5cm 2012 - oplage 7
Houtsnede 30x30cm 2012 - oplage 7
Open the window houtsnede 36x44cm 2011 - oplage 7
houtsnede 36x44cm 2011 - oplage 7
Houtsnede 48x57cm 2017
Restless furniture 1 houtsnede 10x10cm 2010 - oplage 10
Restless furniture 2 houtsnede 10x10cm 2010 - oplage 10
Restless furniture 3 houtsnede 10x10cm 2010 - oplage 10
Het eiland van Ailbe houtsnede 30,5x30,5cm 2014 - oplage 7
Boekillustratie Dada in Drachten houtsnede 10x10cm 2009
Boekillustratie Dada in Drachten houtsnede 10x10cm 2009
Fluisterend beeld houtsnede 30x30cm 2010 - oplage 10
In de natuur houtsnede 30x30cm 2010 - oplage 10
Wakend hert houtsnede 30x30cm 2010 - oplage 10
Pieter Ploeger - ©2024